WebSky.cz
 
 Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bránit tvé právo to říci. [Voltaire]
 

weblog o lidech, společnosti a internetu

14. srpna 2003 (čtvrtek)

Internet do škol: Exlusivní vyjádření Martina Grigara, ředitele AC

Plním přání uvedené na konci tohoto vyjádření a zapojuji se tímto do aktivní komunikace s okolím.

Vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se včera objevily v médiích zprávy o podání trestního oznámení v souvislosti se zprávou NKÚ o hospodaření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dovolte mi poslat k celé věci komentář.

Média a částečně i zpráva NKÚ pod pojem Internet do škol zahrnuje činnosti, které s ním vůbec nesouvisí. Zpráva NKÚ nejčastě ji kritizuje uzavřené smlouvy a kontrolu jejich plnění. Nikde v médiích však není uvedeno, že jsou kritizovány smlouvy, které s Projektem III a tedy s činností skupiny AutoCont vůbec nesouvisí (např. smlouvy na monitoring médií, smlouva na metodiku školení, a další) a smlouva s Generálním auditorem. Zpráva NKÚ uvádí v podstatě tři pochybení v oblasti Projektu III spojené se sdružením AutoCont On Line a Český Telecom:

  • pasivní porty
    Ve zprávě NKÚ je uvedeno, že byly zpracovány čtyři nezávislé posudky, které byly v průměru 2-3x nižší než nabídková cena. Zadání pro posudky se však lišilo od toho, které bylo v Zadávací dokumentaci Projektu III, kde měl uchazeč uvést veškeré náklady spojené s vybudováním sítě, bez možnosti účtování dodatečných nákladů. V zadání NKÚ pro posudky tedy nebyly uvedeny např. práce spojené s projektováním sítě, dopravné, datový rozvaděč, řízení budování sítí na školách v celé republice, další neočekávané náklady apod. O tom, že naše nabídková cena byla adekvátní svědčí ceny ostatních uchazečů v projektu III. Při otevírání obálek s nabídkami v roce 2001 byly čteny i ostatní nabídkové ceny a naše nabídka byla druhá nejnižší ze šesti uchazečů.
  • záloha 150 mil. Kč
    V roce 2001 jsme byli oficiálně požádáni zástupci MŠMT o fakturaci 150 mil. Kč z toho důvodu, že došlo ke zpoždění začátku realizace Projektů SIPVZ ( státní informační politika ve vzdělávání) a v kapitole MŠMT zůstaly finanční prostředky, které by při nevyčerpání propadly. O výše uvedenou částku jsme samozřejmě snížili ceny měsíčních plateb za SKP.
  • nabídka ACOL měla být také vyloučena z důvodu přesahu počtu stran
    Při upřesňování zadávací dokumentace bylo uvedeno MŠMT, že nabídka může mít maximálně 200 stran bez započítání kvalifikačních předpokladů. V našem případě měla nabídka 250 stran a z toho 85 stran kvalifikačních předpokladů a tím podmínky soutěže splnila.

Zpráva NKU bez další konkretizace také uvádí, že „…část prostředků určených na SIPVZ ve výši 884 milionů Kč byla vynaložena nehospodárně, nebo nebyla využita na krytí nezbytných potřeb…“. Media se snaží vyvolat dojem, že tyto prostř edky si zúčastněné firmy a osoby „nacpaly do kapes“. Skutečnost je však mnohem jednodušší. Do uvedené sumy patří například 670 milionů, které musel bývalý ministr v důsledku chybného výpočtu úředníků MPSV navíc použít na zvýšení platů učitelů v roce 2002. Je pravdou, že tyto prostředky byly použity v rozporu s rozpočtovými pravidly, ale přesun byl schválen Ministerstvem financí i vládou. S realizací projektů SIPVZ a tedy i s námi to nemá žádnou souvislost, krom toho, že tyto prostředky chybí v rozpočtu dalších let a mohli bychom si na to stěžovat i my.

Možná se pozastavíte nad tím, jak je možné, že taková zpráva tedy vznikla? Podle našeho názoru je to důsledek komunikace NKÚ s novým vedením sekce SIPVZ. Nové vedení nemá žádný zájem na tom, aby odkrývalo skutečnosti a realitu projektu a NKU pracovalo pouze s jejich podklady, přestože jsme nabízeli svoji spolupráci.

Trestní oznámení, o kterých se v médiích mluví, jsou směřována (pokud vůbec) do řad bývalého vedení MŠMT a nikterak nesouvisí s naší společností. Rozhodli jsme se však tvrději reagovat na nařčení médií a neustálé spojování nesouvisejících záležitostí ze zprávy NKÚ s projektem Internet do škol. V této souvislosti proběhla i schůzka na nejvyšší úrovni (V.Palata – P. Buzková), kde došlo k vyjasnění vztahů a potvrzení budoucí spolupráce. Budeme také nadále usilovat o zveřejnění cen všech nabídek, aby se ukázalo, že naše nabídka by obstála i v případě srovnávání s konkurencí. Snaha médií, pasovat nás do role „nadpozemských“ bytostí, které hýbou tímto státem je sice zajímavá, nicméně mimo realitu.
S realitou toho, co projekt přinesl samotným školám se setkáváme každý den. Přestože se vyskytly drobné problémy, má me být na co hrdi. Školy jsou rády, že projekt byl realizován a že zejména ty menší získaly informační technologie ke kterým by se bez projektu Internet do škol nedostaly. Stejně tak v očích odborné veřejnosti je projekt vnímán pozitivně a to zejména z pohledu technologického a organizačního (rollout). Dokonce od bývalých kritiků projektu nyní dostáváme slova uznání, jak jsme bravurně zvládli rollout. Realizace projektu dokonce „vystřelila“ Českou republiku v oblasti počtu počítačů na žáka a počtu připojených PC k internetu nad evropský průměr.

Na projektu Internet do škol se podílela svým dílem naprostá většina z Vás. Víte lépe než já, co všechno se na školách vybudovalo a že se rozhodně nemáme za co stydět. Současná kampaň v médiích může společnost AutoCont poškodit a my využijeme všechny reálné možnosti, jak tyto škody eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Na druhou stranu je fakt, že nelze přímo bojovat s médii, protože je to bitva předem prohnaná. Nerozhodují v ní totiž fakta, ale snaha po senzaci, lhostejnost k ná sledkům takovéto kampaně pro zúčastněné a případně i jiné zájmy. Je velmi obtížné argumentovat věcně a bez emocí, když stojí te před článkem s názvem „4 miliardy za nic…“

Berme tyto záležitosti částečně jako „daň z úspěchu“, neboť AutoCont nepochybně úspěšná firma je.

Na druhou stranu bych vás rád požádal, aby jste výše uvedené, komunikovali aktivně ke svému okolí, zejména naším zákazníkům a partnerům a pomohli tak nám všem zlepšit to, co se nazývá „mediální obraz“ a co mnohdy má jen malou souvislost s realitou vš edního dne.

O případných dalších krocích vedení AutoContu vás budu informovat.

Díky za spolupráci

Martin Grigar
ředitel
AutoCont CZ a.s.

V Brně 13.8.2003

David Bureš
10:49:56
Počet komentářů: 2

Archiv

září 2002
říjen 2002
listopad 2002
prosinec 2002
leden 2003
únor 2003

březen 2003
duben 2003
květen 2003
červen 2003
červenec 2003
srpen 2003
září 2003
říjen 2003
listopad 2003
prosinec 2003
leden 2004

Odkazy

www.websky.cz

Návštěvnost

Ostatní

O pojištění.cz - vyberte si to správné pojištění a ušetřete peníze

Investiční životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálově důchodové pojištění

Pojištění úvěru

Dočasné životní pojištění

Stipendijní pojištění

Svatební pojištění

Penzijní připojištění

FWA

(Neklikat: movie gallery, pornoblog)