Jel jsem kvůli volbám do Brna, tak jsem takyodvolil, Koho? Dvojku z jedničky, preferenčně.