Jan Vaca je typickým příkladem \“novináře\“, který píše, jen to co se mu hodí a nehledá pravdu. V článku Za antiradar bude hrozit pokuta 200 tisíc píše, že \“Zákon antiradary zakazuje už dnes. Za jejich používání však hrozí jen tisícikorunová pokuta.\“ Co na to říct? Kecy, kecy, kecy:

Použití radarových detektorů není v České republice omezeno ani po 1.1.2001, kdy vešel v platnost nový Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tento zakazuje jen použití takových aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) nijak neomezuje ani nezakazuje.

Přenosné detektory policejních radarů – antiradary – nejsou pevnou sou částí výbavy motorových vozidel ve smyslu vyhlášky 102/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle vyjádření Ústavu pro výzkum motorových vozidel, Praha 9, Lihovarská 12 nepodléhají přenosné typy radarových detektorů schválení technické způsobilosti – tzv. homologaci. Jejich instalace do motorových vozidel je proto naprosto legální.

Na pevně zabudované radarové detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Detektory mají atest státní zkušebny, nicméně MDSČR bez právního důvodu odmítlo prodloužit platnost jejich schválení o technické způsobilosti (homologace). Při odhalení policií ČR hrozí teoreticky pokuta až 1000,- Kč, prakticky je málo pravděpodobné, že by někdo hledal a našel v kabině vozidla krabičku velikosti malých zápalek. (více na antiradary.cz)