K přechodu na zimní čas dojde v ČR 31. října 2004 ve 03.00 hod. K přechodům mezi časy dochází poslední neděli v říjnu (-1 h) a poslední neděli v březnu (+1 h). (Dle dohody z r.1996).