Pokud vám dělá vaše účetní problémy, když chcete odečíst životní pojistku ze základu daně, třeba, že je nějaká nedostudovaná nebo co 🙂 vytiskněte ji následující rozbor:

Produkty investičního životního pojištění jsou dle § 15 odst. 13, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, položkou snižující základ daně, pokud jsou splněny následující podmínky: jedná se o poplatníkem zaplacené běžné pojistné (pro rok 2004, pro rok 2005 zaplacené pojistné) ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění, kdy klient jako poplatník je pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a dále za předpokladu, že výplata pojistného je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

Produkty kapitálového životního pojištění, vzhledem k tomu, že jsou uzavřeny s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, musí ještě k výše uvedeným podmínkám splňovat podmínku minimální pojistné částky, stanovené taktéž v § 15 odst. 13 zákona o daních z příjmů. Minimální pojistná částka je stanovena pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do15 let včetně ve výši 40.000,- Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let ve výši 70.000,- Kč, kdy u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázová plnění při dožití.

Omezení minimální pojistnou částkou se vztahuje pouze na pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou. Produkty investičního životního pojištění nemají pevně sjednanou pojistnou částku pro případ dožití, proto nemusí splňovat výši minimální pojistné částky.

Vzhledem k tomu, že nárok na daňový odpočet se podle § 38l odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů prokazuje mj. potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho životní pojištění na uplynulé zdaňovací období, je (ve spojení s § 15 odst. 13 zákona) zřejmé, že je to především pojišťovna, která nese odpovědnost za to, aby jí vydávaná potvrzení odpovídala zákonným podmínkám, za kterých si klient jako poplatník může uplatnit daňový odpočet.

Naše posouzení vychází z rozborů platných daňových předpisů, je v souladu s výkladem České asociace pojišťoven a bylo konzultováno se spolupracující daňovou kanceláří.