WebSky.cz

snůška keců, které nikomu necpu

Archív Websky Duben, 2005

Úterý
Dub 12,2005

1. Al Dhabba 74148
2. Horváth 62604
3. Zaňková 60965
4. Ali Amiri 41444
5. Peterková 32562
6. Hudček 31112
7. Bende 15250
8. Nosková 15149
9. Jankovič 12087
10. Foret 11621
11. Kolářová 10495
12. Šramlová 9742

Přišlo po ICQ. Autor informace zatím neznámý. Foret snad brzo vypadne a ukazuje se, že jako národ moc ty tmavší nemusíme. Amiri IMHO do top five neprojde.

Úterý
Dub 12,2005

Výměna dosavadních řidičských průkazů podle § 134 zákona č. 361/2000 Sb.

  1. Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. 1. 1. 2001)
  2. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona (tj. 1. 1. 2001) jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona (tj. do 31. 12. 2005).
  3. Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Nekrology

Pondělí
Dub 4,2005

Tak mě tak napadlo, znáte? www.nekrolog.cz