Výměna dosavadních řidičských průkazů podle § 134 zákona č. 361/2000 Sb.

  1. Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. 1. 1. 2001)
  2. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona (tj. 1. 1. 2001) jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona (tj. do 31. 12. 2005).
  3. Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.