• Svoboda je neporušitelné lidské právo spočívající v tom, že každý může činit vše co neškodí jiným.
  • Svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného.