Rádia zaměřená na dopravní informace a na řidiče (ČR1, Impuls) mají jednu velkou vadu. A tou jsou reportáže volané telefonem. Vím, že to má evokovat autenticitu, když volá člověk \“z terénu\“, ale půlka zpráv tak zůstává pro řidiče nesrozumitelná, protože hlas modifikévaný úzkým telefonním pásmem prostě v autě zanikne. Když bych si nastavil ráduio jen na zvýraznění středů tak se zase nebude dát poslouchat hudba.