Opět tu máme ukázku neshopnosti českých novinářů, kteří píší jen podle agenturních zpráv (jiných neschopných novinářů). Ani po schválení navržené novely silničního zákona nedojde k omezení používání pasivních přijímačů policejních radarů – nazývaných nesprávně antiradary.

dříve:
§ 3
(4) Účastník provozu nesmí používat technické prostředky
a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických
prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu
na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

nyní:
§ 3
(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen \“antiradar\“).\“.

§ 125
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu do 100 000 Kč osobě, která používá antiradar.\“.

Jak jsem psal dříve, \“antiradary\“ jsou a zůstanou legální. Nepoužíváte-li ovšem nějakou samo-domo vyrobenou rušičku.