Chápete někdo proč v tomto státě nejsou přístupné technické normy, ačkoliv i Český normalizační institut má na stránkách uvedeno, že \“Norma je veřejně dostupný dokument, to znamená, že je přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi.\“? Jak vypadá přístupnost těchto dokumentů v praxi dokazuje ceník ČNI, kde například ČSN 73 4108 ( Šatny, umývárny a záchody) stojí 294Kč za celých 20 stran textu.
Bohužel tento monopol má na svědomí Zákon č. 22/1997 Sb., konkrétně § 5 odstavec (8): \“ České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby… \“